Dla firm

Faktoring

Jak funkcjonuje faktoring? 

Prowadzenie przedsiębiorstwa to stała współpraca z kontrahentami, którzy opłacają swoje zaległości w ustalonych wcześniej terminach. Faktoring dla firm to forma usług świadczona przez uprawnione instytucje, które wykupują od przedsiębiorcy ich należności od kontrahentów, przyjmując tym samym na siebie ryzyko niewypłacalności podmiotów współpracujących z daną firmą. Umowa między faktorem, a faktorantem dotyczy nieprzeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług, jakich firma oczekuje. Faktoring przybiera formę umowy zawieranej na piśmie między stronami. 

Korzystny faktoring dla firm 

Decydując się na faktoring dla firm w Kings Finance z łatwością przywrócą Państwo płynność finansową w swojej firmie. To własnie dzięki nam należności z tytułu dostaw i usług docierają do Państwa szybciej, pozwalając tym samym na nieprzerwany obrót środkami pieniężnymi w działaniu firmy. Kings Finance pozwala ograniczyć Państwu ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta, zapewniając błyskawiczne regulowanie swoich zobowiązań. Proponujemy korzystne warunki umowy, której elementy dokładnie wyjaśniane są Państwu już podczas pierwszych spotkań z naszymi przedstawicielami. Kings Finance to profesjonalny partner biznesu, który niezawodnie wykonuje swoje zadania zlecone przez kontrahentów.