Dla Ciebie

Kredyty Konsumenckie

Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt otrzymany przez konsumenta od kredytodawcy na cele prywatne. Nie są to więc cele związane z działalnością zawodową, czy działalnością gospodarczą. Mimo tego, kredyt ten udzielany jest w ramach prowadzonej przez konsumenta działalności gospodarczej. Jest on przeznaczony dla klientów indywidualnych.

Dodatkowym kryterium określającym czym jest kredyt konsumencki, jest jego wysokość. Nie może ona przekroczyć 255 550 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż polska. Natomiast niezależnie od tego, jakiego rodzaju kredytu dotyczy umowa (na przykład samochodowego, mieszkaniowego czy gotówkowego) przepisy te stosuje się do wszystkich rodzajów kredytów dla klientów indywidualnych, jeśli kryteria uzyskania kredytu konsumenckiego są spełnione. Umowa ta w większości przypadków musi być zawarta na piśmie.

Nasza firma udziela kredytów konsumenckich różnego rodzaju klientom którzy spełnią powyższe warunki. Jesteśmy ekspertami w udzielaniu szerokiej gamy pożyczek, kredytów, a także innych form prawnych umów określonych jako kredyty konsumenckie, takich jak umowy o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego przez konsumenta, jeśli ponosi jakiekolwiek koszta w związku z tym odroczeniem; umowy o kredyt, w przypadku których konsument zobowiązuje się oddać kredytodawcy spełnione świadczenie gdy zobowiązanie zaciągnięte jest wobec osoby trzeciej; umowy o kredyt odnawialny.
Tylko w KING'S Finance można uzyskać tak profesjonalną i bezproblemową pomoc przy otrzymaniu kredytu konsumenckiego. Jeśli jesteś niezdecydowany, odpowiemy na wszelkie pytania abyś mógł czuć się pewnie.